Carevo

Carevo je menším městem ležícím na poloostrově u Černého moře v jihovýchodní části Bulharska, blízko Sozopole a Primorska přibližně 60 kilometrů od…

Carevo je menším městem ležícím na poloostrově u Černého moře v jihovýchodní části Bulharska, blízko Sozopole a Primorska přibližně 60 kilometrů od Burgasu. Žije zde kolem 6 tisíc stálých obyvatel. Dříve to bylo loďařské a rybářské městečko, ale dnes hlavním zdrojem obživy obyvatel Careva je turistika. Carevo od padesátých do devadesátých let minulého století se jmenovalo Mičurin (po ruském biologovi) a ještě občas někteří lidé tento název používají.

První historické zmínky o Carevu pochází z 12. století, ale archeologické podmořské průzkumy dokazují, že v regionu muselo být nějaké obchodní centrum již v době antického Řecka. V 17. století město podobně jako celé Bulharsko ovládali Turci a stávala zde pevnost, zdejší přístav je zmiňován i v století 18. a 19. ačkoliv nikdy nepatřil k významnějším obchodním centrům, neboť neposkytoval dostatečnou ochranu před rozmary Černého moře.  Město se tehdy jmenovalo Vasiliko a mělo hlavně řecký charakter. Na konci 19. století ho silně poničil požár a po balkánských válkách, kdy se sem přesídlili uprchlíci získalo bulharskou většinu a později také bylo použito jeho nové jméno Carevo na počest cara Borise Třetího.

Největší výhodou Careva je nádherné čisté moře – občas se o něm říká, že je nejčistší na celém bulharském pobřeží. Na jižní straně města se nachází přístav (vznikl v roce 1937), který je příjemným místem pro večerní procházku a odpočinek. Přístav je od poloviny devadesátých let považován za mezinárodní a z důvodu mírnějších zim je často využíván pro kotvení jachet. V severní části se nachází pláž, při které je dostatek barů a restaurací, kde se člověk může jak najíst, tak i například relaxovat u sklenky dobrého vína. Pro procházky je vhodná starší čtvrť s původním jménem města neboli Vasiliko, kde se nachází i chrám Svaté trojice ze začátku století 19. (ale byl postaven na starších základech). Jinak Carevo má spíš poklidnější charakter, hlavně se zde nachází menší domky, sem tam nějaký hotel a  kemp. Zajímavůstkou je, že nad městem přelétají ptáci na své pravidelné cestě do teplých krajin ze severovýchodní Evropy na jih, tato jejich trasa se nazývá Via Pontica.