Charleroi

Charleroi se nachází v západní Belgii v provincii Henegavsko. Má přibližně dvě stě tisíc obyvatel a je tím pádem třetím…

Charleroi se nachází v západní Belgii v provincii Henegavsko. Má přibližně dvě stě tisíc obyvatel a je tím pádem třetím největším belgickým městem. Jedná se o průmyslové město a to se také odráží v jeho architektuře. Často se mu také říká nejošklivější turistická atrakce v Belgii.

Skutečná historie Charleroi se začíná až v sedmnáctém století. Sice zde byly nalezeny stopy nějakého osadnictví z římských dob, ale nejedná se o nic významného a i ve středověku zde byla jen malá vesnička Charnoy. V roce 1666 zde ale vznikla velká vojenská tvrz (nazvaná na počest zakladatele španělského krále Karla II. Charles Roy) a v její blízkosti městečko. To přecházelo tehdy z rukou do rukou, jednalo se o dosti žhavou hraniční oblast, ve které se neustále střetávaly zájmy Holandska, Francie, Španělska a Rakouska. Větší rozmach nastal po roce 1748, kdy Charleroi získali Rakušáci, tehdy zde začal průmyslový rozvoj opřený o uhlí, ocel a sklo.  Francouzská revoluce na přelomu století osmnáctého a devatenáctého přinesla další zmatky, město se po ní stalo na čas součástí Holandska, ale po revoluci v roce 1830 bylo začleněno do nově vzniklé Belgie. Průmyslová revoluce znamenala další rozmach Charleroi, stále se opíral na uhlí, oceli a sklu. Léta blahobytu (občas přerušená nějakým vojenským konfliktem) trvaly až do padesátých let, tehdy se začala objevovat nová perspektivnější odvětví průmyslu a hospodářský význam Charleroi začal postupně upadat. Mnoho firem zkrachovalo, mnoho továren a hal muselo být uzavřeno a také mnoho lidí ztratilo práci. A dá se říci, že tento nepříliš radostný stav trvá až do dnešních dnů.

Historickým centrem města je Place Charles II (náměstí Karla II.). Najdeme na něm neoklasickou radnici, jejíž zvonice je zapsána na seznam UNESCO (jako specifický typ architektury v Belgii a okolních zemích). Za zhlédnutí hotel City Hall, na kterém můžeme obdivovat i prvky Art Deco. Z kostelů je asi nejzajímavější bazilika sv. Christophera, jejíž počátky sahají do sedmnáctého století. Nejstarší městské budovy můžeme obdivovat na Rue de La Montagne. Také ve městě najdeme mnoho různých zajímavých muzeí, která se věnují například sklu (logické v tomto regionu), fotografii, archeologii a samozřejmě i umění. A ačkoliv je Charleroi spíše synonymem belgického průmyslu a těžby uhlí (centrum tzv. Černé země), tak i zde si může člověk odpočinout v nádherných parcích či projít se po příjemných zelených bulvárech.