Delft

Delft leží v západním Holandsku a má necelých sto tisíc obyvatel. Občas je uváděno, jako jedno z nejhezčích holandských měst,…

Delft leží v západním Holandsku a má necelých sto tisíc obyvatel. Občas je uváděno, jako jedno z nejhezčích holandských měst, ale tento pojem je vždy hodně závislý na vkusu. Ale určitě za návštěvu stojí, protože patří mezi nejstarší města v zemi a tudíž se v něm nachází i zajímavé památky.

První větší sídlo zde bylo založeno v sedmdesátých letech jedenáctého století. To získalo městská práva v roce 1246. Na čas, v šestnáctém století, se dokonce stalo i jedním z nejvýznamnějších měst Holandska a bylo považováno de facto za neoficiální metropoli země, která vedla osvobozenecký boj proti španělské okupaci. Sídlil zde Vilém Oranžský, šlechtický vůdce revoluce, který se později stal i na krátkou dobu oficiální hlavou nově vzniklého samostatného státu Spojené provincie nizozemské.  Město mu bylo i osudné, zde byl na něj spáchán fanatickým katolickým knězem atentát a zde byl také pohřben. Čímž se i zahájila tradice královských pohřbů ve zdejším kostele. V roce 1654 město postihla obrovská katastrofa, kdy zde vybuchl muniční sklad přeplněný střelným prachem a díky tomu došlo k obrovskému poničení původní zástavby. Mezi další významné události, které jsou spojeny s tímto městem určitě patří i založení Východoindické společnosti, kterou je možno právem označit za základ obchodní a koloniální moci Holandska. V devatenáctém století město bylo napojeno na železnici a také zde vznikl předchůdce dnešní významné Technické univerzity. Ale větší roli v historii země již Delft neodehrával.

Památky se zde logicky koncentrují kolem historického centra města. Z určitého úhlu pohledu, přinejmenším pokud jde o holandskou státnost, asi nejvýznamnější je kostel Nieuwe Kerk, který vznikl v čtrnáctém až patnáctém století a ve kterém se nachází hrobky panovnického rodu již od šestnáctého století. Nieuwe ale znamená nový, tudíž logicky je zde i starší kostel. Ten se nazývá Oude Kerk a byl v raně gotickém slohu postaven ve století třináctém. Zajímavý je určitě také Prinsenhof, sídlo Viléma Oranžského, kde také bohužel přišel o život. Architektonicky se dá říci, že město je zajímavou směsí pro české oko netradiční gotiky, renesance a také baroka.