Norimberk

Norimberk je významné bavorské město, které má podle sčítání z roku 2011 něco přes půl milionu obyvatel. Protéká ním řeka…

Norimberk je významné bavorské město, které má podle sčítání z roku 2011 něco přes půl milionu obyvatel. Protéká ním řeka Pegnitz, která se o kus dál ve Furthu, který je de facto s Norimberkem spojen, slévá s řekou Regnitz. Má bohatou historii, která se silně dotkla i tragických událostí dvacátého století.

Přesné datum vzniku sídla na místě Norimberku není známo. Hrad, který zde byl postaven je poprvé zmíněn v roce 1050 jako nuorenberc neboli skalnatá hora. Jednalo se o tvrz na strategickém místě při významné obchodní stezce. Velmi rychle se kolem hradu začalo zahušťovat osídlení a brzy zde vzniklo i město, které v roce 1219 získalo status „svobodného říšského města.“  Bylo to mimo jiné i díky tomu, že Norimberk spolu s Augsburgem byl nejvýznamnějším německým obchodním centrem na trase ze severní Evropy do Říma. V roce 1477 zde žil Albrecht Durer, který je často považován za jednoho z nejvýznamnějších malířů přelomu středověku a renesance. V tomto období se město stalo i jakýmsi kulturním centrem Německa. Pokles významu Norimberku nastal během třicetileté války, ke změně došlo až v devatenáctém století. Tehdy byl císařem zrušen jeho status volného města a bylo začleněno do Bavorska, pro které se brzy stalo jedním z významných průmyslových center – vznikla zde první železnice v Německu, která spojila Norimberk a blízký Furth.   Ve dvacátém století, během období tzv. Třetí říše, zde vznikly Norimberské zákony, základ pronásledování židovské populace v nacistickém státě. Jako průmyslové, ale také propagandistické centrum, kde se konaly sjezdy NSDAP byl Norimberk častým cílem náletů, které téměř zničily jeho staré město. Po druhé světové se zde odehrál Norimberský proces, kde byli ve svém oblíbeném sídle souzeni nacističtí zločinci.

Až do druhé světové byl Norimberk jedním z nejzachovalejších německých středověkých měst, ale trest za zrůdnosti druhé světové mnoho poničil. Přesto i zde můžeme najít různé zajímavé původní památky. Máme zde hrad z přelomu dvanáctého až třináctého století, který byl občas i sídlem římských císařů. Důležitý je také určitě Durerův dům, ve kterém žil slavný německý malíř. Pak je zde několik významných velkých měšťanských domů, které oko českého návštěvníka potěší svým netradičním vzhledem. Také můžeme obdivovat různé budovy spojené s městským opevněním a samozřejmě i církevní stavby, z nichž asi nejnavštěvovanější jsou kostely svatého Sebalda, Vavřince a Panny Marie s orlojem, který založil římský císař … Karel IV. V zimě je město oblíbeným cílem koupěchtivých návštěvníků, před Vánocemi se zde odehrávají známé Norimberské trhy.