Delta Dunaje


Delta Dunaje je jedním z nejhezčích míst v Rumunsku. Vše se zde podřizuje obrovské řece, jakou Dunaj bezpochyby je, která po velmi dlouhé pouti přes mnoho evropských měst konečně ústí do moře. Krásnou deltu Dunaje obdivovali lidé už v dávných dobách, a bylo rozhodně proč, což každý návštěvník pochopí asi okamžitě po příjezdu.

Delta Dunaje zabírá rozlohu více než pěti a půl tisíce kilometrů a je po deltě Volhy druhá největší v Evropě (i když ta Volha je přeci jen již velmi blízko Asii). Delta má tři hlavní ramena, nejdelší je severní Chilia které měří 120 kilometrů, střední přizpůsobené vodní dopravě Sulina je nejkratší a má 70 kilometrů a jižní Sf Georghe je dlouhé 113 kilometrů. Žije zde více jak 160 druhů ryb a 300 druhů ptáků a 1200 druhů rostlin a prostor obývá kolem 15 tisíc obyvatel, kteří se živí převážně rybářstvím – některá jejich obydlí jako by patřila ne do minulého, ale spíše do předminulého století, což jen doplňuje atmosféru regionu. Delta Dunaje je zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

V dobách tzv. socialismu se objevovaly i dosti šílené plány diktátora Ceausescu zaměnit deltu Dunaje na obilnici Rumunska, ale nakonec s těchto neekologických a megalomanských plánů sešlo. První ochrana regionu začala až v 80. letech minulého století, kdy se chráněnou oblastí stal vzácný dubový les Letea. Poctivý ekologický přístup nastal ale až s pádem rudého režimu a také v roce 1991 to bylo oceněno výše zmíněným zápisem delty Dunaje do dědictví UNESCO. Byla zde také vytvořena rezervace Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Necelých deset procent tohoto chráněného území je pod velmí přísnou kontrolou a vstup je tam zakázán. Zbytek je možno navštěvovat, ale je potřebné povolení, které lze získat ve městě Tulcea a nebo ho zařídí každá turistická kancelář organizující do delty Dunaje výlety.  Tulcea je také asi nejlépe vybavenou základnou, protože přímo v deltě Dunaje už nějaké velké radovánky či civilizaci člověk čekat nemůže. Jen krásy přírody a proto tam snad i jede.

3 831 x přečteno

Tags:


Comments are closed.