Den Haag


Den Haag (také zkráceně Haag) je třetím největším městem Nizozemska. Leží na západě Holandska blízko pobřeží Severního moře, od něhož ho oddělují písečné duny.  Den Haag, ačkoliv není hlavním městem Nizozemska, je ale sídlem jeho parlamentu, vlády a královny. Je také celosvětově známý jako sídlo mnoha významných mezinárodních organizací, z nichž je asi nejznámější Mezinárodní trestní soud (ICC).

Den Haag se původně nazýval s Gravenhage neboli hraběcí obora. Byl totiž oblíbeným loveckým územím zdejších hrabat. Také prvním opevněným osídlením zde byl lovecký hrádek postavený někdy na začátku třináctého století. Kolem tohoto hrádku se později začalo objevovat další osídlení a v šestnáctém století zde začal zasedat holandský soudní dvůr a později také stavy a vláda. A to vše přes to, že Haag neměl stále městská práva – ta získal až na začátku století devatenáctého, do té doby se mu říkalo největší evropská vesnice. Haag se stal významným místem setkání zahraničních diplomatů, probíhaly zde různé mírové konference a bylo zde sepsáno také několik mezinárodních smluv. A v tomto asi člověk může hledat i kořeny toho, že je dnes sídlem více jak sto padesáti mezinárodních organizací.

Pro Den Haag je asi nejvýznamnější historickou památkou je Ridderzaal (neboli Rytířský sál), jde o gotickou stavbu ze třináctého století, která je také původním sídlem vládců. I dnes se zde každé třetí záříjové úterý schází parlament, aby si vyslechl královnu.  Ridderzaal je součástí komplexu Binnenhof ve kterém se nachází mnoho administračních a reprezentačních budov, stejně jako sídlo vlády či parlamentu. Za návštěvu určitě stojí také Mauritshuis (Mořicův dům neboli Královská obrazárna), jde o klasicistní palác, ve kterém se nachází sbírky vlámského a holandského výtvarného umění (asi nejznámějším vystavovaným autorem je Rembrandt) a toto muzeum je druhou největší galerií v Holandsku. Den Haag má ale mnohem více muzejí, výtvarné sbírky můžete obdivovat také v Museum Bredius či v Schilderijngalerij Prins Wilem V. a například o historii vás poučí Haags Historisch Museum. A mezi další památky patří například kost Grote Kerk, radnice Oude Stadhuis či Koninklijk Paleis Noordeinde (i když zde je pro veřejnost zpřístupněn jen park). A Mezinárodní soudní dvůr zase najdete v Vredespaleis neboli Paláci míru.

3 348 x přečteno

Comments are closed.