Durres (Drač)


Durres (neboli také Drač) je albánské město ležící na pobřeží Jaderského moře přibližně 30 kilometrů od Tirany. Je druhým největším městem Albánie, a počet jeho obyvatel se odhaduje přibližně na 200 tisíc.

Durres byl založen v 7. století před naším letopočtem jako řecká kolonie Epidamnus. Do historie se velmi výrazně zapsalo jako jedna z příčin vzniku peloponéské války mezi Aténami a Spartou. Později, již s názvem Dyrracium se stalo důležitým přístavem pro Římskou říši – dá se ho v tomto období označit za nejdůležitější římský přístav na východním pobřeží Jaderského moře. Podle Cicera byl tehdy hodný obdivu, a básník Katullus ho nazval „putykou Jadranu“. Od pádu Západořímské říše město přecházelo z rukou do rukou, jeho strategická poloha lákala mnohé dobyvatele. Od 16. století až do století 20. a vzniku samostatné Albánie patřil Durres Osmanské říši.  Po jejím vzniku byl také krátce jejím hlavním městem. Největší rozmach Durres zažil po druhé světové válce, kdy se počet jeho obyvatel více jak zdesetinásobil.

Asi největší památkou jakou Drač může nabídnout je velikánský antický amfiteátr pro patnáct tisíc diváků. Je přibližně z druhého století před naším letopočtem a objeven byl relativně nedávno – v šedesátých letech minulého století. Stále ještě není úplně odkrytý, protože některé jeho části se nachází pod využívanými obytnými domy.

2 336 x přečteno

Comments are closed.