Eisenstadt


Eisenstadt neboli Železné město je metropolí rakouské spolkové země Burgerlandu. Má necelých třináct tisíc obyvatel a nachází se v podhůří Litavských hor mezi Vídní a Neziderským jezerem. Region je zemědělský, proto je zemědělství důležité i pro město a jeho průmysl.

Historické osídlení v tomto regionu má, podle toho co dokázaly i archeologické vykopávky, kořeny v keltských dobách.  Kelty zde nahradili, podobně jako i v celém okolí, Římané, pro které to byla severní hraniční část jejich obrovské říše. Po stěhování národů se na zdejších rovinách proháněli jak Hunové tak i Germáni, kteří se nakonec na území Rakouska usadili na stálo. Pevnost a sídlo zde bylo již ve velmi hlubokém středověku, ale byla průběžně ničena. V jedenáctém století ji zlikvidoval rakouský markrabě a v polovině třináctého zase byla zničena mongolským nájezdem. Teprve ve čtrnáctém století, město bylo znovu pozdviženo, získalo nové opevnění a začalo odehrávat významnější roli v životu země. Přecházelo později různě z rukou do rukou, podle toho, kdo akorát byl v daném období silnější. Takže jeho pány průběžně byli Rakušáci, Uhři a Turci. Největší historický rozvoj zažil Eisenstadt v době, kdy patřil rodu Esterházy neboli po polovině sedmnáctého století. Tito páni vtiskli městu vlastně jeho architektonickou podobu. Celosvětově nejslavnější postavou města je asi skladatel Josef Haydn, který byl pro výše uvedený rod kapelníkem a sbormistrem (s městem byly spojena ale i jiná významná hudebnická jména).  Do konce první světové bylo město součástí Uherského království, po roce 1921 bylo začleněno do Rakouska a s ním sdílí svůj osud až do dnešních dnů.

Nejvýznamnější památkou ve městě je palác rodu Esterhazy (původně je ze čtrnáctého století, ale majitelé ho průběžně rozestavovali a přestavovali), ale samozřejmě, jak to už u historických měst bývá, zajímavůstek je zde mnohem více. Patří mezi ně například celé staré město. Kolem hlavního náměstí je umístěna radnice a budovy ze sedmnáctého století. Haydnův dům je logicky v dnešní době muzeem, které se zabývá životem a tvůrčí činností tohoto velmi významného skladatele. Židovské město a židovské muzeum jsou také nezanedbatelnou atrakcí a s náboženstvím jsou i spojeny samozřejmě křesťanské kostely. Nejvýznamnější je kostel svatého Martina z patnáctého století a velmi krásný je i chrám svatého Františka ze století sedmnáctého, který má ale gotické kořeny taktéž ze století patnáctého.

1,480 x přečteno

Comments are closed.