Fagaraš


Fagaraš (rumunsky Muntii Fagaras nebo Fagarasuluji) jsou nejvyšším horským pásmem, které odděluje Transylvánii od jižní části Jižních Karpat a zároveň také nejvyšším pohořím Rumunska s nejvyšší horou Moldoveanu, která se tyčí do výše 2544 metrů nad mořem.

Dlouhý hřeben Fagaraše táhnoucí se z výchochodu na západ má zvláště ze své severní strany typický vysokohorský skalnatý vzhled. Na sever také odbočují různé menší ostré hřebeny. Z jihu jsou mírnější, travnaté a je zde i příjemnější počasí. Nejvyšší a nejskalnatější část Fagaraše je od Negoiu až k Moldoveanu. Několik vrcholů překračuje výšku 2500 metrů většina zbylých 2400 metrů. Údolí Fagaraše jsou dosti lesnatá, převažuje smrk, který také  stoupá s horami a původně ho nakonec nahradila klasická kosodřevina, ale ta zde bohužel dosti často padla za oběť vypásání dobytkem, i když stále zde lze najít větší zarostlé oblasti.

Z horské fauny je zde možno potkat i větší stáda kamzíků a jistým speciálkem Fagaraše je karpatský škorpión, na kterého je možné narazit na jižních teplých svazích. Velmi rozšířené je pastevectví (proto i ta výše zmíněná kosodřevina trpí), baču se svým stádem můžeme potkat i v nejvyšších částech hor, ale jinak nejvíce jich je v horních částech údolí. Při spaní v horách člověka občas může vyděsit velký hluk, který se ozývá od stád. Znamená to, že se k ovcím pravděpodobně přiblížil medvěd a bača se ho snaží co největším randálem a občas i výstřely do vzduchu odehnat.

2 971 x přečteno

Comments are closed.