Izmir

Izmir, ve starších pramenech známější pod názvem Smyrna, je třetím největším tureckým městem a druhým nejvýznamnějším přístavem v této zemi.…

Izmir, ve starších pramenech známější pod názvem Smyrna, je třetím největším tureckým městem a druhým nejvýznamnějším přístavem v této zemi. Jedná se o velmi důležité průmyslové město. Izmir leží v západní části státu u pobřeží Egejského moře a žije v něm téměř tři miliony obyvatel.

První osady se v místech, kde stojí dnešní Izmir objevily již před pěti tisíci lety. Smyrna se občas také uvádí jako jedno z možných rodišť slavného Homéra. V iónském období se jednalo o důležitý přístav, později bylo město zničeno a až do dob Aleksandra Velikého zde byla pouze menší vesnice. Pak začal růst význam Smyrny znovu. Kolem roku sto našeho letopočtu zde mělo žít dokonce kolem sta tisíc obyvatel. V podobném období začal růst také význam zdejší křesťanské komunity, nacházelo se zde jedno z nejvýznamnějších byzantských biskupství (město je zmíněno i v Zjevení sv. Jana) . Město dlouho odolávalo muslimským nájezdům, na delší dobu se do tureckých rukou dostalo až v jedenáctém století. Pak se ale majitelé střídali, jednou to byli Janované, jindy zase Johaniti, pak padlo do rukou mongolských hord až ho nakonec v roce 1415 ovládla Osmanská říše. Turci změnili název města z původní Smyrny na Izmir. Majitele změnil na krátko po první světové, kdy ho dočasně ovládaly řecká vojska, která ale v roce 1922 vyhnal Ataturk.

Dnešní Izmir je moderní a dynamické město. Jsou zde samozřejmě i historické památky, ale mnoho z cenných skvostů bylo v dávných dobách požárů, zemětřesení či barbarství dobyvatelů zničeno a v porovnání s jinými městy toho není až tak mnoho. Antiku připomínají zbytky agory a několik korintských sloupů či pozůstatky baziliky a akvaduktů. Osmanskou architekturu asi nejlépe přiblíží Bazar Kizlaragasis Han, který vznikl jako karavanseraj v osmnáctém století a také mešita Hisar z konce šestnáctého století. Jeden ze symbolů města je ale z výrazně novější doby, jedná se o hodinovou věž, která vznikla v roce 1901.