Jordánsko obecně


Rozloha: 92 300 km2
Počet obyvtel: 6 198 000
Hustota zalidnění: 64/km2
Úřední jazyk: arabština
Národnost: arabové (98 %)
Náboženství: sunnitský islám (92 % obyvatel), křesťanství (6 %) 
Nejvyšší vrchol: Jabal Ram (1 734 m n. m.)
Hlavní město: Ammán
Státní zřízení: konstituční monarchie
Hymna: As-salam al-malaki al-urdoni (Ať žije král)
Měna: Jordánský dinár
Časová zóna: Utc +2

Přírodní podmínky

Jordánsko na jihu a jihovýchodě hraničí se Saudskou Arábií (se kterou má i nejdelší hranici), na východě s Irákem, na severu se Sýrií a na západě s Izraelem. Většina území leží v nadmořské výšce 700 až 1000 metrů, nejvyšší horou je Jabal Ram, který leží na západě v pohoří Jabal as Sara, na západě se také nachází nejnižší bod v Jordánsku a to je Mrtvé moře, ležící více než 400 metrů pod úrovní světových oceánů. Na jihu a východě Jordánska se nachází pouště a jediné vhodné k obývání území je na severozápadě země. Jedinou významnější řekou je hraničící s Izraelem Jordán, vodu dodávají jeho malé a nepříliš významné přítoky. Na západě je počasí spíše středomořského typu, ale ve většině země je pouštní.

Hospodářství

Jordánsko je zemí, která není ani nijak bohatá na přírodní suroviny ani nemá vhodné podmínky pro zemědělství. Nejvýznamnější je zde průmysl rafinérský a potravinářský, ale ty pracují hlavně pro domácí trh. Z mezinárodního hlediska je zajímavá těžba potaše a fosfátů, které jsou vyváženy hlavně do Asie. Zemědělství v Jordánsku je omezeno hlavně nedostatkem vody a úrodné půdy (méně než desetina povrchu státu). Jordánsko velkou část potravin dováží. Nejvýznamnější roli v tvorbě národního produktu odehrávají služby, zvláště turistika, bankovnictví, obchod a pojišťovnictví. Jordánská vláda se snaží využít vhodných míst pro turistiku, zvláště na jihu a i věhlasu jaký získala Petra, k navýšení turistického ruchu. V roce 2007 zemi navštívilo téměř 7 milionů turistů.

Politické zřízení

Jordánsko je konstituční monarchie s významnými královskými pravomocemi (kromě obvyklých pro ústavní panovníky pravomocí určuje i směr domácí a zahraniční politiky a jmenuje a odvolává vládu – které pak sněmovna dává důvěru). Moc  zákonodárná je v rukou dvoukomorového parlamentu. Sněmovna má 110 poslanců volených v relativně svobodných volbách na čtyřleté období. Senát má 55 členů a všichni jsou jmenováni na čtyřleté období králem. Za jisté omezení panovníkovy moci lze považovat situaci, kdy pokud odmítne podepsat schválený zákon, tak obě komory nad ním pracují ještě jednou a pokud ho prosadí dvoutřetinovou většinou, tak zákon projde. Jordánsko v posledním období učinilo velké kroky směrem k demokratizaci, ale stále některé prvky jsou z našeho hlediska spíše mírně totalitní. Zvláště pokud jde o svobodu slova.

3 319 x přečteno

Comments are closed.