Maastricht

Maastricht je považován za nejstarší město Nizozemska. Leží na břehu řeky Mázy, má přibližně sto dvacet tisíc obyvatel a je…

Maastricht je považován za nejstarší město Nizozemska. Leží na břehu řeky Mázy, má přibližně sto dvacet tisíc obyvatel a je důležitým administrativním, kulturním i turistickým centrem ve svém regionu neboli v Limburku. Do všeobecné známosti Maastricht vstoupil v roce 1993, kdy vstoupila v platnost zde podepsaná Maastrichtská smlouva stvrzující existenci Evropské Unie.

Maastricht je považován za nejstarší holandské město, i když se občas vedou spory, jestli jím není Nijmegen, který získal městská práva dříve a to již v dobách antického Říma. Ale z druhé strany osídlení na území Maastrichtu zde bylo již v dobách předcházejících příchod legií a navíc toto místo bylo osídleno nepřetržitě, což se o Nijmegenu říci nedá. Ale je to takový spíše lokální spor, který bude vždy záležet na úhlu pohledu. Městská práva přišla až relativně pozdě neboli v roce 1204. V následujících stoletích bylo město důležité hlavně z důvodu své polohy a jakožto významná tvrz často přecházelo z rukou do rukou.  Právě i z jedněch bojů existuje významná stopa v literární historii, během holandsko-francouzské války v sedmnáctém století město obléhal Charles de Batz Castelmore, který byl reálným historickým vzorem pro slavnou postavu d’Artagnana. Vlastnictví města se střídalo, jednou bylo francouzské, později holandské a v devatenáctém století, kdy vznikala samostatná Belgie, láska zdejší posádky k Nizozemí způsobila, že jak Maastricht tak i jeho okolí, zůstaly u staré vlasti. Svou asi největší chvíli slávy město zažilo 7. února roku 1992, kdy zde evropští státníci podpisem Maastrichtské smlouvy definovali podobu  EU a budoucího vývoje kontinentu.

Mnohé památky v Maastrichtu jsou spojeny s jeho strategickou polohou a vojenskou historií. Kdokoliv kdo město ovládal, vždy přidal něco navíc k jeho bohatému opevnění. Takže zde může návštěvník obdivovat fortifikační práce a jejich vývoj, doplněný například architekturou bran od středověku až do osmnáctého století (a takový Fort Sint Pieter nabízí i zbytky středověké věže). Jako v každém starším městě centrálním bodem je historické náměstí Markt kolem radnice. Jsou zde i zajímavé a staré církevní stavby, románsky kostel Sint Servaas Basiliek a gotický Sint Janskerk.  Jistou zdejší zvláštností a zajímavostí jsou parky, kterých je více než je obvyklé. A město je i mírně netradiční v tom, že v jednom z parků můžete najít památku na dobyvatele, který přinesl vlastně z dnešního pohledu okupaci. V Aldenhofparku se totiž nachází socha výše zmíněného d’Artagnana.