Mrtvé moře

Mrtvé moře ve skutečnosti není moře ale veliké slané jezero, které leží mezi Izraelem a Jordánskem. Mrtvé moře je i…

Mrtvé moře ve skutečnosti není moře ale veliké slané jezero, které leží mezi Izraelem a Jordánskem. Mrtvé moře je i nejníže položenou vodní plochou na celé zemi – nachází se přibližně 400 metrů pod úrovní světových oceánů. Je necelých 70 kilometrů dlouhé a v nejširším místě 18 kilometrů široké.

Z Mrtvého moře nevytéká žádná řeka a jediná řeka která do něho ústí je Jordán. Koupání v Mrtvém moři je jednou z největších atrakcí v regionu – díky velmi vysokému obsahu soli (kolem 30 procent), vytlačuje koupající se lidi na hladinu a téměř znemožňuje náhodné utopení (navíc si ho velmi pochvalují lidé ze zdravotních důvodů, zvláště ti co mají různé kožní problémy nebo je bolí klouby). S výjimkou bakterií se zde samozřejmě díky zmíněné soli nenachází žádné živé organismy. Před mnoha tisíci let množství vody bylo výrazně větší a Mrtvé moře bylo i částečně spojeno s Tiberiadským jezerem, ale postupem času se díky odpařování dostalo na dnešní úroveň.

Jordánská koupaliště na břehu Mrtvého moře nemají tak vysokou úroveň jako ty v Izraeli, ale pro nezapomenutelný zážitek to i tak stačí – a pro mnohé je mnohem klidnější atmosféra a krásné nezastavěné pobřeží dalším bonusem. Jen je nutno si najít místo, kde jsou blízko sprchy, protože je nutno ze sebe rychle smýt nepříjemnou slanou kůru. Na jižním okraji jezera se nachází jordánská odsolovací infrastruktura.