Německo obecně

Rozloha: 357 021 km2 Počet obyvtel: 81 800 000 Hustota zalidnění: 229/km2 Úřední jazyk: němčina Národnost – populace: Němci bez…

Rozloha: 357 021 km2
Počet obyvtel: 81 800 000
Hustota zalidnění: 229/km2
Úřední jazyk: němčina
Národnost – populace: Němci bez přistěhovaleckých kořenů (80%), Němci s přistěhovaleckými kořeny – turecké, polské, ruské, italské –  alespoň u jednoho z rodičů (10%), cizinci (10%)
Náboženství: křesťanství (60 %),  islám (5%)
Nejvyšší vrchol:  Zugspitze 2962 m.n.m.
Hlavní město: Berlín
Státní zřízení: parlamentní republika
Hymna: Deutschlandlied (Píseň Německa)
Měna: Euro
Časová zóna: Utc +1

 

Přírodní podmínky

Německo leží obklopeno od západu Nizozemím, Belgií, Lucemburskem a Francií. Na jihu hraničí se Švýcarskem a Rakouskem a na západě sousedí s Českem a Polskem. Na severu ho omývají vody moře Baltského a Severního a má tam také krátkou pozemní hranici s Dánskem. Od severu se táhne Severoněmecká Nížina, která později přechází ve Středoněmeckou vysočinu. Na západě tato vysočina se stává Porýnskou vrchovinou a na jihu máme Alpské podhůří, které postupně se mění na Alpy – a v Severotyrolských Alpách se nachází i největší vrchol Německa Zugspitze. Největší řeky jsou Rýn a Labe. Rýn na německém území má délku 865 kilometrů, Labe 800 kilometrů.  Na jihu Německa se nachází také část Dunaje a hranici s Polskem spoluvytváří řeka Odra. Německo má typické západoevropské mírné podnebí.  Jaro je krátké a teplé, léto má nejteplejší období v červenci, zima bývá delší a nejstudenější období přichází v lednu.

Hospodářství

Německo patří k naprosté špičce hospodářsky rozvinutých zemí a jeho ekonomika silně ovlivňuje nejen region ale i celý svět. Ale stále se v jeho výkonnosti objevuje jeden problém spojený s nejnovější historií a tou je dřívejší rozdělení země. Západní část Německa je hospodářsky stále hlavním tahounem země a východní neustále zaostává, má také největší vliv na vysokou nezaměstnanost, která podvazuje hospodářský rozvoj země.  Německo má velké zdroje černého a hnědého uhlí (v Sársku, Durynsku a Porůří). Význam mají i doly na draselné soli, měděnou rudu, uran, ropu. Německo jako velmi vyspělá země má rozvinuté všechny možné odvětví průmyslu. Nejprůmyslovější oblastí je Porůří a Porýní. Zemědělství je moderní a Německo je schopno vypěstovat vše pro svojí potřebu a vyvážet nadbytky.  Orná půda zabírá téměř padesát procent území, louky a pastviny něco přes deset procent.

Politické zřízení

Německo je demokratickou federativní republikou. Nejvyšší zákonodárný sbor v Německu je parlament, který se skládá ze dvou komor. Dolní je Bundestag neboli Spolkový sněm a horní je Bundesrat neboli Spolková rada, která zastupuje jednotlivé spolkové země. Bundestag je volen na čtyřleté období a má pravomoc vybírat jak kancléře (německý premiér). Německý prezident je volen parlamentem na pětileté obdoví (může být zvolen dvakrát za sebou). Funkce prezidenta jsou v Německu spíše reprezentativní. Výkonná moc je v rukou kancléře a vlády.