Pécs

Pécs neboli také česky tradičně Pětikostelí je páté největší město Maďarska. Leží v jižní části země, u úpatí pohoří Mecsek.…

Pécs neboli také česky tradičně Pětikostelí je páté největší město Maďarska. Leží v jižní části země, u úpatí pohoří Mecsek. Dříve se jednalo o velmi významné centrum hornického regionu, v dnešní době má větší význam jeho role pro administrativu regionu a hlavně vzdělání. Slouží také jako centrum služeb pro blízký vinařský region.

Nejstarší vykopávky dokazují přítomnost člověka v regionu již před šesti tisíci lety. Význam Pécs získal během antiky. Tehdy zde Římané založili město Sopinae (jehož centrum se nacházelo poblíž dnešního Poštovního paláce). Nejdříve šlo jen o jedno z panonských měst, ale když byla Panonie rozdělena na čtyři části, Sopinae se stalo hlavním městem nově vzniklé  provincie Valeria. Po oslabení Římu region ovládaly hordy nájezdníků z východu, se západem bylo spojeno příchodem Karla Velikého. Před příchodem Maďarů byl Pécs neboli tehdy Pětikostelí – Quinque Basilicae, částí avarsko-slovanského knížectví, které bylo vazalem Říše římské národa německého. Na začátku maďarského panování byl Pécs významným náboženským centrem, později, v roce 1367 zde byla dokonce založena univerzita.

Po roce 1526, kdy maďarská vojska byla poražena v bitvě u Moháče (padl tam tehdy náš společný panovník Ludvík Jagellonský), Pécs obsadili Turci. Na krátko se později dostal do rukou Rakouska, ale poté ho Osmani ovládli znovu a drželi až do konce sedmnáctého století (v sedmnáctém století byl sice dobyt Mikulášem Zrinským, ale ten ho z strategických důvodů nebyl schopen udržet a místo toho ho raději úplně zničil).  Později se stal součástí rakouského císařství a s jeho změnou na Rakousko-Uhersko připadl Uhersku (i když dlouhou dobu obyvatelstvo města bylo spíše německé a slovanské a Maďaři zde stanovili pouze menšinu). Po první světové se stal částí Maďarska, i když na začátku nebylo jisté, jestli nepřipadne Srbsku.

Díky dlouhodobé turecké nadvládě můžeme zde obdivovat i památky, které nejsou v Evropě zas až tak obvyklé, jako jsou například mešity – asi nejznámější je mešita paši Kasima z šestnáctého století, která vznikla přestavbou kostela ze století třináctého. Významnou křesťanskou památkou je katedrála Petra a Pavla, která sice byla přestavena v devatenáctém století (dvakrát, jednou ji byla vtisknutá historizující podoba a po několika desetiletích se vracel původní vzhled), ale její základy pochází z jedenáctého století, kdy byla majestátní románskou církevní budovou. Navíc se pod ní nachází původní antické katakomby ze čtvrtého století našeho letopočtu. No a samozřejmě další významnou budovou Pětikostelí je i jeho univerzita, která jak už bylo uvedeno výše pochází z druhé poloviny čtrnáctého století.