Rauma

Město Rauma leží v jihozápadní části Finska při pobřeží Botnického zálivu. Jeho nádherné staré město a památky, jsou místem, kde…

Město Rauma leží v jihozápadní části Finska při pobřeží Botnického zálivu. Jeho nádherné staré město a památky, jsou místem, kde se asi zastavil čas a jejich hodnotu ukazuje i fakt, že byly zapsány na listinu světového dědictví UNESCO.  Jde o pátý největší finský přístav, nejdůležitější roli kromě loděnic zde hraje dřevozpracující průmysl.

Rauma je třetím nejstarším finským městem. U jeho počátků byl františkánský klášter a kostel svaté Trojice, které byly později centrem města, založeného v roce 1442. Ve stejném období sídlo získalo i obchodní práva, které v tomto regionu, byly vlastně nejdůležitějším impulsem pro rozvoj libovolného sídla, důležitý byl vývoz kůží a dřeva. V šestnáctém století, po roce 1550, městu málem hrozil zánik. Jeho obyvatelé, spolu s lidmi z dalších menších finských měst, se měli vystěhovat a pomoci osídlit nově silně Švédskem podporované Helsinky. Edikt byl ale po několika letech odvolán. Městu se ale příliš nevedlo. V šestnáctém i sedmnáctém století bylo několikrát silně poničeno požáry, populaci trápily epidemie a ve století osmnáctém měla na jeho rozvoj negativní vliv i válka Švédska s Petrem Velikým, v jejímž důsledku došlo k výraznému poničení sídla. Století devatenácté bylo momentem, kdy se konečně Rauma odrazila ode dna (i když před tím v jeho polovině došlo k ostřelování a poničení zdejšího přístavu), pomohla tomu industrializace a obchodní flotila. Velká část historických památek pochází právě z tohoto období a jsou vystavěny v neorenesančním stylu, který byl obvyklý pro druhou polovinu devatenáctého století.

Vanha Rauma, neboli stará Rauma, to je největší koncentrace historické dřevěné zástavby v celé Skandinávii. Na seznam UNESCO se dostala v roce 1991. Tento seznam zahrnuje také Sammallahdenmaki, velmi dobře opečované pohřebiště z doby bronzové. Mezi další atrakce patří moderní dělostřelecká pevnost Kuuskajaskari a ostrov s majákem Kylmapihlaja nebo také přírodní rezervace Reksaari.  Pro milovníky moderní vědy a techniky určitě za zmínku stojí i nedaleká stavba jaderné elektrárny Olkiluoto.