Utrecht


Utrecht je čtvrtým největším městem Holandska a  leží ve stejnojmenné provincii přibližně půl hodinky cesty od hlavního města Amsterdamu. Kdysi šlo o nejdůležitější město v Nizozemsku.

Utrecht byl založen již v prvním století našeho letopočtu jako římská tvrz, která chránila nejsevernější kontinentální hranice mocného císařství. Ale památky z této doby se nezachovaly, postupně jak říše upadala, i její opevnění, převážně dřevěná, byly opouštěny. Z této doby vlastně zůstal jen název neboli neboli Traiectum čili vodní přeprava ve středověku přeměněné na Ultra Traiectum čili Utrecht.  Význam město získalo ale relativně nedlouho po odchodu latinských pánů. Od sedmého století se stalo sídlem biskupů a díky tomu i důležitým centrem katolické církve. Ve středověku zde vzniklo větší množství velmi hezkých románských a gotických církevních staveb. Utrecht stál i u vzniku nezávislého Holandska, právě zde byla v druhé polovině šestnáctého století podepsána tzv. Utrechtská unie a zahájen vítězný boj se španělskými vládci. S tím byl ale i spojen konec zdejšího biskupství (či přesněji mladého arcibiskupství, na které bylo sídlo povýšeno jen na pár desítek let před svou likvidací), nová země byla převážně protestantská a katolická církev byla nejvíce spojena s utlačovateli. Návrat církevní instituce do Utrechtu se konal až v devatenáctém století. Dalších pár století znamenalo dosti omezený rozvoj města, která jako de facto jediné významnější sídlo mělo velmi silnou katolickou, tudíž i podezřelou a nepříliš pozitivně viděnou, populaci v republice. Nový rozvoj města přišel až de facto s industrializací v druhé polovině devatenáctého století.

Mezi nejslavnější památky, které Utrecht může návštěvníkovi nabídnout, rozhodně patří velká gotická katedrála, jejíž stavba byla zahájena v roce 1254 a dokončena až v šestnáctém století. Či možná přesnější slovo by bylo ukončena neboť kostel později docela dost utrpěl s příchodem reformace, která neměla moc v oblibě pompéznost katolicismu. Zvonice katedrály je nejvyšší stavbou tohoto typu v Holandsku a měří více jak sto metrů. Z této věže se může návštěvník velmi dobře rozhlédnout po celém Utrechtu. Mezi další památky patří i zdejší univerzita ze sedmnáctého století a zajímavostí jsou i krásné utrechtské zahrady.

2 862 x přečteno

Comments are closed.