Recife

Recife je město položené v severovýchodní části Brazílie. Jde o metropoli provincie Pernambuco. Město má kolem půl druhého milionu obyvatel…

Recife je město položené v severovýchodní části Brazílie. Jde o metropoli provincie Pernambuco. Město má kolem půl druhého milionu obyvatel (s aglomerací počet je více než dvojnásobný).

Podobně jako jiná brazilská města na pobřeží i Recife vzniklo jako důsledek koloniální expanse Portugalska. Obecně je považováno za jedno z nejstarších sídel Brazílie (počítají se samozřejmě města založena Evropany, vesničky indiánů, kteří na tomto území žili po tisíce let, se jaksi do našeho pohledu na civilizaci a svět nehodí). V portugalských rukou bylo s krátkou přestávkou v sedmnáctém století, kdy ho během koloniálních výbojů ovládli Holanďané, až do vzniku samostatné Brazílie.  Rozvoj města byl de facto velmi dlouhé období spojen s cukrovou třtinou (to byl konec konců i důvod, proč o něj měli Holanďané postižení španělským embargem jistý čas zájem), později se ještě přidala bavlna. Finance, které Recife získávalo na zprostředkovávání obchodu mezi farmáři a Evropou byly od začátku dvacátého století investovány do postupné industrializace města a jeho okolí. Dneska proto je možno s klidem říci, že již nejde o metropoli postavenou na zemědělství, ale o klasické průmyslové město s rozvinutým sektorem služeb.

Městu se občas také říká Brazilské Benátky (je překvapivé, kolik Benátek na světě existuje), je to způsobeno nejen tím, že je položeno při ústí několika řek a skládá se z různých kanálů, ostrůvků a můstku, ale také díky tomu, že zde máte docela hezké historické jádro města, které přeci jen může vyvolat jistý středomořský nádech. V centru města se nachází památky z období sedmnáctého a osmnáctého století, jednak se jedná o větší množství různých církevních staveb (jako v každé zemi, kterou ovládalo silně katolické Portugalsko a Španělsko) – nejvýznamnější je asi Zlatá kaple u kostela františkánského řádu, ale také různé správní budovy a nebo památka na holandskou vládu nad městem, jako  je jejich pevnost Forte das Cinco Pontas (tam se dnes nachází městské muzeum).