Sibiň

Sibiň (Sibiu nebo také německy Hermannstadt a maďarsky Nagyszeben) je významné město v Rumunsku v Sedmihradsku, které čítá přibližně 170 tisíc…

Sibiň (Sibiu nebo také německy Hermannstadt a maďarsky Nagyszeben) je významné město v Rumunsku v Sedmihradsku, které čítá přibližně 170 tisíc obyvatel. Je důležitým centrem kultury, vědy a průmyslu, ale turisty přitahuje svou bohatou historií a díky ní krásně zachovalou starou částí města. Je také velmi výhodnou základnou pro další cestu na blízký Fagaraš.

První zmínky o městě Sibiň pochází z XII. století, jako o sídle Cibinium. O století později se používal název Hermanni a to díky přílivu německých kolonistů, kteří se tehdy osidlovali v Sedmihradsku. V roce 1241 bylo město zničeno Tatary, ale velmi rychle bylo znovuvystavěno, zvláště díky rozvoji obchodu a své silné ekonomické pozici. První zdi se zde objevily pravděpodobně již po založení, ale teprve po znovuvystavění se rozestavěly a rostly také s rozvojem města a dokonce objímaly v století XV. i jeho Dolní město (Orasul de Sus). Díky této dobré obraně ho v roce 1438 a 1442 Turci nedokázali dobýt. O významu města svědčí i to, že na konci XIV. století zde bylo 19 cechů a o dvě sta let později dokonce dvojnásobek. Zdejší kupci pomáhali zprostředkovávat obchod mezi východní a západní Evropou.

Sibiň se neustále rozvíjel, jeho horní část (Orasul de Jos) byla obydlena aristokracií a zámožným obyvatelstvem, dolní byla pro řemeslníky a chudinu. S bohatstvím města rostlo i jeho opevnění, na plánech z konce století XVII. je vidět nejen velké množství obranných věží a pevnůstek ale také promyšlený systém příkopů a umělých jezer ztěžujících přístup k městu. Století XIX. je také dalším obdobím významného rovoje Sibině, tehdy zde vznikaly mnohé fabriky a město se rozrůstalo daleko za okruh svých zdí.

Většina památek se nachází v centru a proto byť Sibiň není malý, tak orientace v něm není příliš složitá. Kdo jde sem jasně za památkami, tak se může směrovat k Malému a k Velkému náměstí (Piata Mica a Piata Mare) a tam je najde. Z Piata Mare také vychází nejvýznamnější obchodní ulice, která je pěší zónou – ulice Nicolae Balcescu, pojmenovaná podle významného rumunského historika, revolucionáře a spisovatele.