Syrakusy


Syrakusy jsou větším městem ležícím na východním pobřeží Sicílie. Žije zde kolem sto padesáti tisíc obyvatel. Je to významný přístav, průmyslové i administrativní centrum a také důležitá turistická destinace. Mimo jiné i proto, že byly zapsány v roce 2005 na seznam světového dědictví UNESCO.

Historie města Syrakusy sahá až do antických dob. Vznikly v roce 730 před naším letopočtem jako Dórská kolonie, kterou založili řečtí osadníci z Korintu. Na začátku se rozkládaly jen na malém ostrůvku při pobřeží, ale v šestém století p. n. l. byl spojen s pevninou a město se začalo velmi rychle rozrůstat a nabývat na lokálním významu. Mělo silnou flotilu a je uváděno jako největší město na Sicílii (existují odhady, že zde žilo až dvě stě tisíc obyvatel), ovládlo dokonce i tzv. Velké Řecko a úspěšně vzdorovalo expanzi Kartága. S tím se nakonec spojilo v boji proti rostoucí moci Říma (tehdy zde žil a zemřel i slavný Archimédes, který pomáhal Syrakusám s obranou), ale bylo poraženo a přestalo odehrávat nějakou významnější roli. I když samozřejmě zde vznikaly postupně různé památky spojené s tím, kdo zrovna Syrakusy ovládal. Tím byli například v devátém století Arabové, které vytlačili ve století jedenáctém Normani (občas je možno na Sicílii narazit na modrooké blondýny). Z cizích vládců se zde ještě objevili Janované, Španělé a samozřejmě na krátko i ve dvacátém století Němci, které de facto bez odporu vytlačila jeden den po invazi britská vojska.

Antiku nám v Syrakusách připomenou zříceniny třech řeckých chrámů z šestého a pátého století před naším letopočtem (jedna z nich, zasvěcená Aténě, je dnes součástí pozdějšího křesťanského chrámu – Duomo). Také zde máme zbytky řeckého a římského divadla a několik dalších menších památek (zajímavá je například jeskyně Dionýsovo ucho). Hrad Euryalos, obdivuhodné řecké dílo obranného stavebnictví se bohužel nedochoval, přesněji to co vidíme, je pozůstatek po Byzantské přestavbě. Středověk nám připomenou samozřejmě různé kostely například sv. Mikuláš ze století jedenáctého či Lucie a Tomáš ze století dvanáctého a samozřejmě také mnohé domy a paláce. Bohatou historii města můžeme také obdivovat ve třech zdejších muzeích věnovaných archeologickým vykopávkám.

2 133 x přečteno

Tags:


Comments are closed.