Trogir


Trogir je historické přístavní město na pobřeží Jaderského moře, které leží necelých 30 kilometrů západně od Splitu. Má přibližně 14 tisíc obyvatel. Původní město se nachází na malém ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo – s tímto ostrovem město spojuje moderní zvedací most. Trogir se rozrostl jak na pevninskou část tak i na část na Čiovu. Ve městě je loďařský a farmaceoutický průmysl, jistou roli hraje rybářství, zpracovává se zde tabák a těží kámen, ale nejdůležitější je turistika – město a okolí nabízí více než 20 tisíc lůžek – ze které příjmy tvoří kolem poloviny městského rozpočtu. V roce 1997 byl Trogir zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  Leteckou dopravu umožňuje mezinárodní letiště Splitu, které leží jen 6 kilometrů od Trogiru a z městem ho spojuje pravidelná autobusová linka.

Město založili ve třetím století před naším letopočtem řečtí kolonisté z ostrova Issos (dnes Vis) a rozvinul se na důležitý přístav během pozdějšího římského panování. Jeho význam později na čas zastínilo blízké město Salonae (dnes Solin), ale Trogir se nakonec stal pro jeho obyvatele záchranou, když museli prchat před barbarskými Slovany a Avary. Od desátého století město platilo daně Chorvatsku, později patřilo podobně jako Chorvatsko Uherskému království (v mezičase ho vyplenili na začátku 12. století Saracéni). Od 15. do konce 18. století Trogir byl součástí Benátek a později připadl Habsburské říši. Po první světové válce se stal součástí tehdejší Jugoslávie (království SHS) a po jejím rozpadu připadl Chorvatsku.

Nejdůležitější památky v Trogiru jsou (většina je od 13. do 17. století – a unikátnost města na kterém jsou vidět vlivy od dob Řeků – městský plán – až k Benátčanům, spolu s neobvyklou koncentrací románských památek byly důvodem pro zařazení na seznam UNESCO): Městské muzeum, palác Stafileo, katedrála svatého Vavřince, kostely svatého Jana Křtitele, svatého Mikuláše, svatého Dominika, pevnost Kamerlengo a věž svatého Marka. Právě architektura je na starém městě tím nejzajímavějším, bohatá výzdoba domů či zahrady ve dvorcích ukazují, že město kdysi přežívalo velmi významné období a bylo jak kulturním tak velmi zámožným obchodním centrem v regionu.  Jako pláž dnes ale i v historii slouží ostrov Ciovo, který kromě koupání a ubytování nabízí hezkou podívanou na krajinu vinic, mandlových a olivových hájů. Ciovo kdysi sloužilo i jako místo pro uprchlíky před nájezdy Turků v 15. století a na ostrově najdeme (blízko vesnice Arbanija 4 kilometry od Trogiru) klášter dominikánů a kostel Svatého kříže.  

Trogir – Dovolená a Ubytování

3 456 x přečteno

Tags:


One Response to “Trogir”

  1. Lukas Says:

    Trogir je obecně nádherné město, pokud by jste se chtěli dozvědět něco více o 4km vzdáleném Segetu Donji navštivte http://www.extradovolena.com, kde je napsaný článek o tomto středisku, které se stává stále více a více oblíbeným místem i pro české turisty.