Verona

Verona je město v Itálii ležící v oblasti Benátsko a je také hlavním městem stejnojmenné provincie. Má necelých 270 tisíc obyvatel.…

Verona je město v Itálii ležící v oblasti Benátsko a je také hlavním městem stejnojmenné provincie. Má necelých 270 tisíc obyvatel. Velké množství římských památek a uličky zastavěné středověkými domy činí z Verony vedle Benátek nejatraktivnější město v okolí. Ale na rozdíl od města Svatého Marka zde nemáme takový dojem, že by Verona byla jen čistě turistickou atrakcí, to město žije.

Původní římská osada zde byla založena z důvodu průsečíku důležitých obchodních cest a to jak z východu na západ tak ze severu na jih. Po pádu říše město rozvíjeli Ostrogóti, které poté vystřídali Frankové – dokonce syn Karla Velikého z Verony řídil svůj stát. Ve dvanáctém století se město stalo městským sátem a také tehdy zažívalo období největší nezávislosti. Jeho vládci byli velikými mecenáši umění a mnoho nejkrásnějších staveb pochází z období jejich stoletého panování. Město později ovládl Milán a na začátku století patnáctého se stalo součástí mocné Benátské republiky, pod jehož nadvládou zůstalo až do dob Napoleona. Později patřilo spolu s Benátkami Rakousku a spolu s nimi se také stalo v roce 1866 součástí Italského království.

Z letiště Valerio Catullo, které se nachází přibližně deset kilometrů od města pravidelně jezdí autobusy na nádraží a Piazza Citadella, které leží blízko centra Verony. Další letiště ze kterého také jezdí pravidelné autobusy do Verony je Montichiari. Autobusové i vlakové nádraží jsou vzdáleny přibližně patnáct minut pěšky od historického centra. Jde se od nich napravo, později na se zahne do leva na širokou ulici Corso Porta Nuova, která vede přímo na Piazza Bra, kde se začíná centrum.

Návštěvník Verony pravděpodobně je nejvíce přilákán jejími památkami a proto se vyplatí pořídit si tzv. Verona Card, která za relativně levný peníz (3 dny cca 15 euro, 1 den cca 10 euro) umožňuje návštěvy muzejí, kostelů a jiných památek a navíc zajišťuje přepravu zdarma městskými autobusy. Lze ji pořídit v trafikách v centru, muzejích, kostelech či turistických informačních centrech.