Maďarsko obecně


Rozloha: 93 030 km2
Počet obyvtel: 9 980 000
Hustota zalidnění: 107/km2
Úřední jazyk: maďarština
Národnost: maďaři (92%), romové (2%)
Náboženství: katolíci (55 %), protestanti (20%)(paradoxně ale jen 50 procent lidí přiznává víru v Boha)
Nejvyšší vrchol:  Kékes 1014 m.n.m.
Hlavní město: Budapešť
Státní zřízení: republika
Hymna: Himnusz (Hymna)
Měna: Forint
Časová zóna: Utc +1

Přírodní podmínky

Maďarsko se rozkládá po obou stranách středního Dunaje. Na severu hraničí se Slovenskem, na východě s Ukrajinou a Rumunskem, na jihu se Srbskem a Chorvatskem, na jihovýchodě se Slovinskem a na západě s Rakouskem. Většina maďarského území je zabrána různými nížinami, které jsou převážně součástí Panonské nížiny zasahující i do sousedních států. Pohoří zabírají jen přibližně pětinu rozlohy země, nejvyšší je pohoří Mátra kde se nachází i nejvyšší hora Kékes. Maďarsko sice nemá moře, ale nachází se zde téměř šest set kilometrů čtverečních veliký balaton. Je sice největším jezerem ve Střední Evropě, ale je relativně mělký, hlouba se pohybuje od půl druhého metru do patnácti metrů. Nejvýznamnější řekou je logicky Dunaj, další velké řeky jsou například Dráva, Tisa, Rába či Bodrog. Zajímavůstkou je to, že všechny řeky pramení mimo Maďarsko. Podnebí je spíše mírné, ale jsou zde docela velké teplotní výkyvy.

Hospodářství

Maďarsko je typickou postkomunistickou středoevropskou zemí. Od západu ji ještě kus vyspělosti chybí, ale v porovnání s východem je relativně bohatá. Země  již delší dobu má problémy s hospodářským růstem a také problémy se zadlužením, které jsou řešené i různými protirůstovými opatřeními (jako snížení výdajů při souběžném zvyšování daní). Hospodářství maďarska se opírá o průmysl a zemědělství, není zde příliš mnoho surovin – za zmínku stojí jen bauxit, hnědé uhlí a malé množství zemního plynu a ropy. Z průmyslu nejvýznamnější je chemický, hutnický, strojírenský, textilní a potravinářský (jehož produkty jsou asi tím z Maďarska nejznámějším). Zemědělská půda zabírá přibližně šedesát procent území, pěstuje  se pšenice, kukuřice, hrozna, slunečnice, ovoce (jablka, švestky, meruňky) a zelenina (rajská jablíčka a paprika). Vyspělost hospodářství ukazuje poměr zaměstnanosti, kde většina obyvatel již pracuje ve službách (téměř sedmdesát procent). Docela významná je turistika.

Politické zřízení

Maďarsko je parlamentní republika s jednokomorovým parlamentem – jmenuje se Orszaggyules neboli Národní shromáždění.  Poslanci, kterých je 386, jsou vybíráni v proporčním hlasování na čtyřleté volební období. Parlament vybírá nejen premiéra a vládu, ale také volí  prezidenta na pětileté období. Prezidentská volba může mít tři kola, pro vybrání v prvním je potřebná dvoutřetinová většina.

2 982 x přečteno

One Response to “Maďarsko obecně”

  1. Kixer Ženatý Says:

    Cože, protirůstová opatření? Co tím myslíte?