Manaus

Manaus je hlavním městem Amazonie a koncentruje se v něm polovina populace tohoto brazilského regionu. Ačkoliv je vzdálen 1500 kilometrů…

Manaus je hlavním městem Amazonie a koncentruje se v něm polovina populace tohoto brazilského regionu. Ačkoliv je vzdálen 1500 kilometrů od moře, Manuas má pro Brazílii i celý svět celkem velký význam i jako přístav.

První evropské opevnění v Manaus postavili v roce 1669 portugalci, jako obranu před najíždějícími na Brazílii Španěly, ale Manaus jako město či pevnost  neměl opravdu nějaký větší význam až do století devatenáctého, kdy evropská a americká průmyslová poptávka po kaučuku nakopla rozvoj tohoto města. Parníky vyjížděly z města naládované velmi cenným a celosvětově žádaným kaučukem (brazilská vláda si hlídala sazenica a semena této plodiny a snažila se zamezit jejich rozšíření do světa, což se jí i nějaký čas docela dobře dařilo) a vracely se naplněné luxusním a průmyslovým zbožím. Zámožná populace, které v Manaus přibývalo dá se říci ze dne na den po každém vypraveném transportu kaučuku, rozvíjela svá sídla a i celé město se rozrůstalo až do roku 1914, kdy zájem o kaučuk klesl a město začalo upadat. Ospalá atmosféra jistého úpadku a možná i zahnívání trvala až do roku 1967, kdy zde bylo vyhlášena zóna volného obchodu a Manaus se začal znovu rozvíjet, rozestavěla se infrastruktura, populace vzrostla čtyřnásobně a město je finančním centrem a také jednou ze základen čím dál tím modernější ekoturistiky.

Mezi nejzajímavější budovy ve městě patří Mercado Municipal postavené ve stylu art nouveau v roce 1882. Zajímavůstkou, kterou Manaus nabídne architektonicky zvídavějším návštěvníkům je i Porto Flutuante – dílo britských inženýrů z roku 1902. Jde o říční přístav který neustále reaguje na měnící se úroveň vody v Rio Negro (dokáže to být i opravdu velmi výrazný výškový rozdíl 14 metrů). A samozřejmě nelze zde také  zapomenout na architektonickou krásu, kterou prezentuje Teatro Amazonas. Jde o  divadlo v neoklasicistním stylu postavené v roce 1896. Tyto tři budovy mimo jiné krásně ukazují období největší slávy Manaus, jakým byla druhá polovina století 19. a začátek století následujícího.